Конференції

ВПЛИВ ВОДНЕВО-ТЕРМIЧНОЇ ОБРОБКИ ПОРОШКIВ НIТРИДIВ АЛЮМIНIЮ ТА КРЕМНIЮ НА МЕХАНIЧНI ВЛАСТИВОСТI КЕРАМIКИ

 
В.В.Скороход,
 
Р.О.Морозова,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2405

Анотація

Досліджено вплив воднево-термічної обробки на хімічний склад і морфологію порошків нітридів алюмінію та кремнію для одержання керамічних виробів з покращеними експлуатаційними характеристиками. Показано, що воднево-термічна обробка призводить до зменшення вмісту домішкових елементів, розпушування агрегатів частинок порошку та, як наслідок до активації процесу ущільнення. Одержана кераміка характеризується підвищеними механічними властивостями на відміну від зразків, виготовлених з необроблених воднем порошків нітридів.


ВОДЕНЬ, ВОДНЕВО-ТЕРМІЧНА ОБРОБКА, ДОМІШКИ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, НІТРИД АЛЮМІНІЮ, НІТРИД КРЕМНІЮ, СПІКАННЯ