Конференції

АЛЬТЕРНАТИВНА МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ УЩIЛЬНЮВАНОСТI ПОРОШКОВИХ СИСТЕМ

А.В.Мiнiцький,
 
П.І.Лобода
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2408

Анотація

Розглянуто ГОСТ 25280–90 (РЕВ 6741–89, ІSО 3927–77) “Порошки металеві. Метод визначення ущільнюваності”. Виходячи з виявлених в ньому недоліків, запропоновано альтернативну методику визначення щільності, яка враховує максимальний тиск виштовхування брикетів при випресуванні з циліндричних прес-форм. Доповнена порівняльна методика визначення щільності включає декілька етапів: пресування сумішей, що містять мастило, у незмащеній і змащеній прес-формах; допресування брикетів із нанесеним на них мастилом у прес-формі більшого діаметра. Запропоновану методику можна застосовувати для пресування порошків в промислових масштабах.


ВИШТОВХУВАННЯ, МАСТИЛО, ПОРИСТІСТЬ, ПОРОШКИ, ПРЕС-ФОРМА, ТИСК, ЩІЛЬНІСТЬ