Конференції

МОДЕЛЬ РЕАКЦIЙ УТВОРЕННЯ НАНОЧАСТИНОК ТУРБОСТРАТНОГО НIТРИДУ БОРУ КАРБАМIДНОГО ПОХОДЖЕННЯ

В.В.Гарбуз,
 
В.А.Петрова,
 
Л.С.Суворова,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2410

Анотація

Запропоновано хімічну модель утворення наночастинок турбостратного порошку BN, отриманого карбамідним синтезом. Механізм базується на взаємодії метаборатної кислоти O=B—ОH з карбамідом (NH2)2CO. Встановлено, що в процесі обміну OH-груп на NH2-групи виділяються H2O та СО2. Досліджено метаборил-амід O=B—NH2, який утворюється в результаті такого обміну. Встановлено, що дегідратація сполуки, вивільняючи радикали >B—N<, сприяє подальшому утворенню турбостратного BN.


МЕТАБОРИЛ-АМІД, НАНОЧАСТИНКИ, ТУРБОСТРАТНИЙ НІТРИД БОРУ, ХІМІЧНА МОДЕЛЬ УТВОРЕННЯ