Конференції

СТРУКТУРНI ПЕРЕТВОРЕННЯ НА ПОВЕРХНЯХ ТРИБОПАРИ ЕПОКСИКОМПОЗИТ–СТАЛЬ

П.П.Савчук,
 
В.П.Кашицький,
 
О.Л.Садова,
 
О.М.Люшук
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2411

Анотація

Розглянуто сучасні проблеми триботехнічного матеріалознавства, зокрема досліджено процеси самоорганізації в полімеркомпозитних матеріалах. Встановлено, що стабільний режим вибіркового перенесення знижує інтенсивність зношування епоксикомпозитного матеріалу. Підтверджено, що його можна використовувати в умовах з обмеженим змащенням або за відсутності мастильного середовища. Встановлено, що самоорганізаційні процеси, які відбуваються в полімеркомпозитних матеріалах під час трибовзаємодії, визначають придатність системи до використання як самозмащувального матеріалу. Відомо, що під час тертя визначальним є не лише вихідний стан структури матеріалу, а й структура поверхневого шару, яка формується відповідно до навантажувально-швидкісного режиму експлуатації.


ЕПОКСИКОМПОЗИТНИЙ МАТЕРІАЛ, КОНТРТІЛО, ПОВЕРХНЯ ТРИБОКОНТАКТУ, САМООРГАНІЗАЦІЯ, СТРУКТУРА, ФРИКЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ, ФРИКЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ