IЗОТЕРМІЧНИЙ ПЕРЕРІЗ ДІАГРАМИ СТАНУ СИСТЕМИ Al2O3–TiO2–Er2O3 ПРИ 1400 ºС

    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2412

Анотація

Встановлено характер фазових рівноваг у системі Al2O3–TiO2–Er2O3 при 1400 ºС, який відображено на ізотермічному перерізі діаграми стану системи при цій температурі. Досліджено взаємодію в системі, що визначається сполукою Er2T2O7, яка перебуває в рівновазі з більшістю фаз системи і визначає її триангуляцію. Нових фаз і помітних областей розчинності на основі компонентів та подвійних сполук в системі не знайдено. У трифазних областях слід очікувати наявність потрійних, а на квазібінарних перерізах — подвійних евтектичних точок.


ВЗАЄМОДІЯ, ДІАГРАМА СТАНУ, ДІОКСИД ТИТАНУ, ІЗОТЕРМІЧНИЙ ПЕРЕРІЗ, КЕРАМІКА, ОКСИД АЛЮМІНІЮ, ОКСИД ЕРБІЮ