Конференції

ВЗАЄМОДIЯ КОМПОНЕНТIВ РОЗПЛАВIВ СИСТЕМИ Cu–Fe З ТИТАНОМ, ЦИРКОНIЕМ ТА ГАФНIЕМ.
III. МОДЕЛЮВАННЯ МЕТАСТАБIЛЬНИХ ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ЗА УЧАСТЮ РIДКОЇ ФАЗИ

П.Г.Агравал,
 
Л.О.Древаль,
 
М.А.Турчанін
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2413

Анотація

Розглянуто теоретичні основи розрахунку метастабільних фазових перетворень за участю переохолоджених розплавів, таких як розшарування і аморфізація. Представлено набір параметрів моделей термодинамічних властивостей фаз систем Cu–Fe–(Ti, Zr, Hf) для проведення подібних розрахунків в рамках CALPHAD-методу. Розраховані діаграми метастабільних фазових перетворень за участю переохолоджених рідких сплавів і граничних твердих розчинів. Представлені концентраційні області метастабільного розшарування переохолоджених трикомпонентних рідких сплавів. Теоретично оцінені концентраційні області отримання швидкозагартованих аморфних сплавів систем Cu–Fe–(Ti, Zr, Hf). Спрогнозована можливість отримання потрійних розшарованих швидкозагартованих аморфних сплавів в області складів з xMe ≈ 0,1–0,2. Виконано прогноз концентраційних областей одержання об'ємних аморфних сплавів в інтервалі складів з xMe ≈ 0,3–0,6.


CALPHAD-МЕТОД, РОЗШАРОВАНІ ШВИДКОЗАГАРТОВАНІ АМОРФНІ СПЛАВИ, СПЛАВИ ЗАЛІЗА З ТИТАНОМ, ЦИРКОНІЄМ І ГАФНІЄМ, ШВИДКОЗАГАРТОВАНІ ТА ОБ’ЄМНІ АМОРФНІ СПЛАВИ