Конференції

УТВОРЕННЯ МIЖФАЗНОЇ ПОВЕРХНI З'ЄДНАННЯ YG11C/42CrMo ПРИ ПАЯННI З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИСАДНОГО МАТЕРIАЛУ BCu64MnNi

Хайбiнь Ген,
 
Цзiнлун Лi,
 
Цзянтао Сюн,
 
Чанбiнь Шао,
 
Фушен Чзан
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2414

Анотація

В процесі паяння твердого сплаву із застосуванням присадочного сплаву на основі Cu–Mn найчастіше відбувається ерозія, що й стало підставою для систематичного дослідження ерозії зв’язки та утворення міжфазної поверхні. При нагріванні кобальтова зв’язка твердого сплаву розчиняється в розплавленій присадці, і продукт ерозії переходить в рідкий стан. Тверді частинки WC поступово занурюються в розплавлену присадку, і ерозійний шар стає крихким. Зі збільшенням температури паяння міцність на розтяг збільшується до максимального значення 589 MPa при 970 °C з витримкою 300 с, а потім знижується до 431 MPa при 1010 °C. Мікроскопічне дослідження структури зламу показало, що продукт ерозії має низьку здатність до змочування щодо частинок WC. При довготривалому нагріванні при 970 °C локально утворюється шар з градієнтною структурою внаслідок поступового занурення незв'язаних частинок WC в рідкий присадний матеріал, що сприяє зняттю теплового навантаження і отриманню високоміцного з’єднання.


ВЛАСТИВІСТЬ, ГРАДІЄНТНА СТРУКТУРА, ЕРОЗІЯ ЗВ’ЯЗКИ, ІНДУКЦІЙНЕ ПАЯННЯ, ПРИСАДНИЙ МАТЕРІАЛ BCU64MNNI, ТВЕРДИЙ СПЛАВ, ТЕРНАРНЕ З’ЄДНАННЯ MN–CU–CO, УТВОРЕННЯ МІЖФАЗНОЇ ПОВЕРХНІ