СТРУКТУРНI ДЕФЕКТИ В ОБЛАСТI ПОЧАТКУ КРИСТАЛIЗАЦIЇ В МОНОКРИСТАЛIЧНИХ ЛОПАТКАХ ТУРБIН

Я.Кравчик,
 
А.Тондос,
 
В.Богданович,
 
Р.Пашковськи
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2415

Анотація

Вивчено литі монокристалічні лопатки турбін, виготовлені з суперсплаву CMSX-4. Лопатки отримано методом Бріджмена за швидкості витягування кристала 5 мм/хв. Литі зразки були підготовлені шляхом урізання фрагменту селектора в кореневій частині лопатки. Дендритну структуру отриманих зразків вивчали за допомогою скануючої електронної мікроскопії. Кристалічну орієнтацію і періоди решітки аналізували методом побудови зображень даних Ω-сканування. Крім того, застосовували рентгенівську дифракційну топографію. Виявлено, що більшість структурних дефектів виникає в областях, де відбуваються зміни форми і розмірів лопатей. Навіть незначні зміни геометрії лопаток і неоднорідність стін прес-форми можуть вплинути на формування дефектів.


МОНОКРИСТАЛІЧНІ ЛОПАТКИ ТУРБІН, РЕНТГЕНІВСЬКА ТОПОГРАФІЯ, СТРУКТУРНІ ДЕФЕКТИ, СУПЕРСПЛАВ CMSX-4