ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ПРОКАТНОГО ЗВАРЮВАННЯ ЛИСТIВ КОМПОЗИТУ AA5083–1% Al2O3 НА ЙОГО МЕХАНIЧНI ВЛАСТИВОСТI

П.Фархадiпур,
 
М.Седiгхi,
 
Вiнi М.Хейдарi
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2426

Анотація

Проаналізовано вплив температури прокатки на мікроструктуру та механічні властивості композитів AA5083–1% Al2O3. Сплав деформували методом теплого накопичувального прокатного зварювання листів в різних температурних умовах (без нагрівання при температурі навколишнього середовища та при нагріванні до 200 та 300 °С) протягом до 5 циклів (ε = 4). Структуру досліджували методом сканувальної електронної мікроскопії. Механічні властивості деформованого матеріалу визначали за результатами випробувань на розтяг та вимірювань твердості за Віккерсом. Встановлено, що температура прокатки великою мірою впливає на мікроструктуру та механічні властивості метало-матричних композитів. Матеріал, оброблений при температурі навколишнього середовища мав високу міцність, мале подовження і високу середню мікротвердість за Віккерсом. З підвищенням температури прокатки до 300 °С значення ударної в’язкості і подовження виявилися більшими, ніж для метало-матричних композитів, виготовлених при нижчих температурах.


АЛЮМІНІЙ, МЕТАЛОМАТРИЧНІ КОМПОЗИТИ, ПРОКАТКА, ТЕРМІЧНА ОБРОБКА