Конференції

ОСОБЛИВОСТI СИНТЕЗУ КАРБIДУ ХРОМУ З ВИКОРИСТАННЯМ РIЗНИХ ФОРМ ВУГЛЕЦЮ

  
I.Д.Гнилиця
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2428

Анотація

Вивчено взаємодію оксиду хрому з різними формами вуглецю у широкому інтервалі температур. Досліджено фазовий склад та морфологію отриманого порошкового продукту. Встановлено, що монофазний склад карбіду хрому Cr3C2 формується при температурі 1400 °С, а Cr7C3 — при 1500 °С. Показано, що найменший розмір частинок (0,85 мкм) обумовлений змішаним структурним станом карбідів Cr7C3 та Cr3C2.


ВУГЛЕЦЕВІ НАНОТРУБКИ, ІНДУКЦІЙНА ПІЧ, КАРБІД ХРОМУ, ОКСИД ХРОМУ, ПРИРОДНИЙ ГРАФІТ, СИНТЕЗ, ТЕРМОРОЗШИРЕНИЙ ГРАФІТ