ОБРОБКА МЕТОДАМИ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ ТА МІКРОСТРУКТУРА МІДНОГО КОМПОЗИТУ, ЗМІЦНЕНОГО НАНОЛИСТАМИ ГРАФЕНУ

Понрадж Н.Виджай,
 
А.Азхагураджан,
 
С.Ч.Веттівел,
 
Шейджан Х.Сахая,
 
П.Я.Набхірадж
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2430

Анотація

Методами порошкової металургії отримано мідний композит, зміцнений нанолис-тами графену. Досліджено мікроструктуру та механічні властивості мідних композитів, зміцнених різною кількістю нанолистів графену (0, 1 і 2% (мас.)). Характеризацію проводено методами Раманівської спектроскопії, перетворення Фур’є інфрачервоних спектрів, рентгенівського аналізу, растрової електронної мікроскопії високої роздільної здатності та просвітлювальної електронної мікроскопії. За результатами досліджень встановлено, що нанолисти графену однорідно дисперговані в частинках міді. Раманівські спектри та Фур’є-перетворення інфрачервоних спектрів показують відновлення оксиду графену в нанолистах графену після їх термічної обробки при 550 і 650 °C. За даними просвітлювальної електронної мікроскопії розмір нанолистів графену становить 3–5 нм. При випробуванні міцності на стиск композиту з масовим вмістом нанолистів графену 2% встановлено, що цей композит на 9% міцніший у порівнянні з чистою міддю.


МІДЬ, НАНОЛИСТИ ГРАФЕНУ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР’Є ІНФРАЧЕРВОНИХ СПЕКТРІВ, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ, РАСТРОВА ЕЛЕКТРОННА МІКРОСКОПІЯ ВИСОКОЇ РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ, СПІКАННЯ