ДИФУЗIЙНЕ ХРОМУВАННЯ ПЛАЗМОВИХ ПОКРИТТIВ НА ОСНОВІ МОЛIБДЕНУ

  
І.В.Уварова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2431

Анотація

Досліджено процес хіміко-термічної обробки (хромування) пресованих стальних деталей та плазмових покриттів на основі молібдену. Вивчено вплив параметрів технологічного процесу на структуру та розмір деталей у процесі термообробки. Показано доцільність суміщення процесів спікання та дифузійного насичення в одній стадії з метою спрощення технології виробництва та покращення експлуатаційних властивостей деталей.


ДИФУЗІЙНЕ НАСИЧЕННЯ, КОРОЗІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПЛАЗМОВІ МОЛІБДЕНОВІ ПОКРИТТЯ, ПОРИСТІСТЬ, ХРОМУВАННЯ