СКЛАД ТА МІКРОСТРУКТУРА ПОРОШКУ ЗАМІЩЕНОГО ЦИНКОМ ТРИКАЛЬЦІЙФОСФАТУ ТА ПЛАЗМОВОГО БIОПОКРИТТЯ НА ЙОГО ОСНОВІ

О.В.Ляснiкова,
 
О.О.Дударева,
 
В.Н.Лясников,
 
О.А.Маркелова,
 
І.П.Грішина
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2432

Анотація

Досліджено структуру порошку цинкзаміщеного трикальційфосфату методами інфрачервоної спектроскопії та рентгеноструктурним фазовим аналізом. Розміри та форму зерен вивчено за допомогою просвічуючої електронної мікроскопії та растрової електронної мікроскопії. Проведено скануючу електронну мікроскопію плазмових покриттів на основі цинкзаміщеного трикальційфосфату, проаналізовано хімічний склад. Отримано дані про адгезійні та гідрофільні характеристики покриттів.


ЗАМІЩЕНИЙ ТРИКАЛЬЦІЙФОСФАТ, ПЛАЗМОВЕ НАПИЛЕННЯ