СИСТЕМА Co–Cu–Fe: ВЕРИФIКАЦIЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ФАЗОВИХ РIВНОВАГ I МОДЕЛЮВАННЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ЗА УЧАСТЮ ВПОРЯДКОВАНОЇ ФАЗИ

Л.О.Древаль,
 
М.А.Турчанін,
 
П.Г.Агравал,
 
Йонг Ду
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2433

Анотація

Oновлено термодинамічний опис системи Cu–Fe–Co. Наведено критичний огляд літературних даних щодо утворення впорядкованої В2 фази. Для систем Co–Fe та Co–Cu–Fe параметри ОЦК-розчину та впорядкованої фази скоректовано, що дозволило описати їх термодинамічні властивості та спрогнозувати фазові рівноваги за їх участю при низьких температурах. Для впорядкованої В2-фази було використано модель із двома підґратками. Верифікацію високотемпературних фазових рівноваг проведено беручи до уваги інформацію щодо ліквідусу та солідусу. Наявні дані щодо впорядко-ваної В2-фази проаналізовано за допомогою отриманого термодинамічного опису. Результати розрахунку задовільно узгоджуються із експериментальними даними.


В2-ФАЗА, ДІАГРАМА СТАНУ, СИСТЕМА CO–CU–FE, ТЕРМОДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ФУНКЦІЇ