ТЕРМОДИНАМIЧНI ВЛАСТИВОСТI СПЛАВIВ СИСТЕМИ Ba–In

М.О.Шевченко,
 
В.Г.Кудiн,
  
В.В.Березуцький,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2434

Анотація

Методом калориметрії вивчено термохімічні властивості розплавів системи Ba–In при 1070–1320 K у широкому концентраційному інтервалі. Показано, що для даних розплавів характерні значні від’ємні теплові ефекти змішування. За допомогою моделі ідеальних асоційованих розчинів розраховано активності компонентів, енергії Гіббса та ентропії змішування сплавів цієї системи, а також її діаграма стану, які узгоджують-ся з літературними даними.


БАРІЙ, ІНДІЙ, МЕТОД КАЛОРИМЕТРІЇ, МОДЕЛЬ ІДЕАЛЬНИХ АСОЦІЙОВАНИХ РОЗЧИНІВ, РОЗПЛАВ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ