ПОВЕДIНКА УЛЬТРАВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ КЕРАМIКИ НА ОСНОВІ ZrB2 ПРИ ОКИСНЕННІ

    
О.В.Коротеєв,
 
O.В.Бурячек,
 
Д.В.Ведель,
 
А.М.Степанчук,
 
Л.Сiльвестронi
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2436

Анотація

Розроблено ультрависокотемпературну кераміку на основі ZrB2 з різними спікаючими добавками для застосування в екстремальних умовах та досліджено її міцність, фазовий склад і структуру. Окиснювальні випробування проводили на повітрі при 1250 та 1550 °С. Крім того, проведено циклічне окиснення найбільш стійких композитів при термоциклюванні в потоці продуктів згоряння авіаційного палива в діапазоні температур 1400–1500 °С. Усі матеріали мають високу стійкість до окиснення. Метод отримання зразків впливає на поведінку при окисненні: матеріали, отримані методом вакуумного гарячого пресування, мають більш високий опір окисненню, ніж матеріали, виготовлені методом гарячого пресування в середовищі CO–CO2, можливо, через більш високу кінцеву щільність. Найкращі результати досягаються при спіканні ZrB2 з одночасним введенням MoSi2 і CrB2.


ДИБОРИД ЦИРКОНІЮ, ОКИСНЕННЯ, ТЕРМОЦИКЛЮВАННЯ, УЛЬТРАВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА КЕРАМІКА