КОНЦЕПЦIЯ БАЗОВОГО СПЛАВУ ПРИ РОЗРОБЦI ВИСОКОЕНТРОПIЙНИХ МАТЕРIАЛIВ

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2438

Анотація

Сформульовано вимоги, яким має відповідати високоентропійний сплав, щоб його можна було використати як базовий при розробці нових високоентропійних матеріалів. Відібрано чотири сплави, які задовольняють ці вимоги. Проаналізовано можливості використання сплаву CrMnFeCoNi з ГЦК-ґраткою в якості базового як найбільш вивченого на сьогодні й такого, що має достатній запас пластичності. Вивчено вплив 12 елементів (Al, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mo, W, Re, Cu, Y) на фазовий склад базового сплаву при еквіатомному вмісті кожного з елементів. Визначено граничну розчинність кожного з елементів у базовому сплаві. Встановлено, що за рахунок легування базового сплаву в ньому можна отримати ОЦК, В2,  σ, µ, χ і фази Лавеса С14 та С15. Показано доцільність використання базового сплаву для розробки нових високоентропійних мате¬ріалів, використовуючи підходи, які застосовуються при розробці традиційних сплавів.


ВИСОКОЕНТРОПІЙНІ СПЛАВИ, ТВЕРДОРОЗЧИННЕ ЗМІЦНЕННЯ, ФАЗОУТВОРЕННЯ