ВПЛИВ РОЗМЕЛУ СТИРАННЯМ НА ЛIТIЄВО-IОННI ПРОВIДНИКИ

Сяоцзюань Лу,
 
Фенлі Мен,
 
Ліюе Ван,
 
Хуацин Чжу,
 
Хайхуeй Лі
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2450

Анотація

Літій-лантановий титанат Li0,33La0,56TiO3 з перовскітною структурою та твердий електроліт Li1,3Al0,3Ti1,7(PO4)3 зі структурою типу НАСІКОН є перспективними твердими літієво-іонними провідниками. Для отримання частинок різного розміру та підготовки брикетів було застосовано методи розмелу стиранням і твердофазної реакції відповідно. Зі збільшенням тривалості розмелу стиранням середній об’єм Li1,3Al0,3Ti1,7(PO4) збільшується, а Li0,33La0,56TiO3 — зменшується, що обумовлено різною твердістю вихідних матеріалів. При пресуванні в брикети порошки з більш однорідними за розміром частинками мають щільніше пакування і, отже, вищу провідність. Провідність літій-іонних провідників строго корелює з розміром частинок вихідних порошків і густиною брикетів.


ЛІТІЙ-ІОННИЙ ПРОВІДНИК, МОРФОЛОГІЯ, РОЗМЕЛ СТИРАННЯМ, РОЗМІР ЧАСТИНОК