ВЛАСТИВОСТI ПОРОШКОВИХ СПЛАВIВ ЖС32-ВИ З КАРБIДОМ ТИТАНУ

Г.П.Дмитрiєва,
 
Т.С.Черепова,
 
О.I.Духота,
 
В.I.Ничипоренко
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2457

Анотація

З метою створення зносостійкого при високих температурах матеріалу досліджено фізико-механічні властивості нового сплаву, отриманого методом порошкової металургії, складовими якого є нікелевий жароміцний сплав марки ЖС32-ВИ та 30–50% карбідy титану. Bстановлено, що температура початку плавлення сплаву складає 1350 ± 10 ºС, зносостійкість при температурах до 1050 ºС вдвічі перевищує зносостійкість порошкового сплаву на основі нікелю з карбідом титану, а жаростійкість при 1100 ºС відповідає рівню сплавів даного призначення. Показано, що отриманий сплав можна наносити на матеріал лопатки плазмово-порошковим методом і використовувати для захисту від зношування контактуючих поверхонь деталей газотурбінних двигунів.


ЖАРОСТІЙКІСТЬ, ЖС32-ВИ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, КАРБІД ТИТАНУ, ПОРОШКОВІ СПЛАВИ, ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕННЯ