Конференції

ПРОНИКНIСТЬ МАТЕРIАЛУ, ЗМIЦНЕНОГО КОРОТКИМИ ВОЛОКНАМИ МЕТОДОМ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГIЇ, ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ПОРИСТИХ ПРЕС-ФОРМА

Бібо Яо,
 
Чжаояо Чжоу,
 
Люян Дуань,
 
Чжиюй Сяо
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2458

Анотація

Проникність є одним з ключових властивостей для розуміння течії рідини і падіння тиску в пористих металах. Методом порошкової металургії отримано матеріал, зміцнений волокнами нержавіючої сталі нової марки 304. Порошок нержавіючої сталі і короткі волокна було по черзі укладено шарами згідно з їх масовою часткою і спечено для отримання пористого матеріалу. Досліджено вплив гранулометричного складу порошку, пористості та розміру пор на повітро- та водопроникність матеріалу. Виготовлені з матеріалу пористі прес-форми використано для експериментального пресування й пластичного видавлювання паперового картону. Отримані результати показали параболічну залежність між падінням тиску на одиницю довжини та швидкістю потоку, в якому повітря або вода проникають через порошковий матеріал. Коефіцієнт проникності зменшується із збільшенням дисперсності порошку. Порівняно з водою, що прони-кає через матеріал, коефіцієнт проникності повітря є вищим, а інерційні втрати є більшими. Встановлено, що розмір пор більшою мірою впливає на проникність, ніж пористість. Досконалий зовнішній вигляд паперового картону свідчить про хорошу проникність матеріалу, отриманого методом порошкової металургії, і показує перспективність його застосування для прес-форм.


ІНЕРЦІЙНІ ВТРАТИ, МАТЕРІАЛ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ, ПОРИСТІСТЬ, ПРОНИКНІСТЬ, РОЗМІР ПОР