Конференції

ЗАСТОСУВАННЯ ЖАРОМIЦНИХ ПОРОШКIВ ВIТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА В АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГIЯХ

О.А.Глотка,
 
О.В.Овчинников,
 
В.I.Дегтярьов,
 
С.А.Каменєва
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2464

Анотація

Вироби, виготовлені за допомогою адитивних технологій (без застосування традиційних способів виробництва), особливо актуальні в авіакосмічній та авіадвигунобудівній галузях. Досліджено можливість застосування вітчизняних порошків жароміцних матеріалів в адитивних технологічних процесах. Показано, що для адитивних технологій перспективними матеріалами є жароміцні матеріали вітчизняного виробництва. Встановлено, що такі порошки мають великий фракційний склад. На поверхні гранул порошку виявлено дефекти: сателіти та відколи. Виявлено, що морфологія поверхні і мікроструктура частинок типова для жароміцних нікелевих сплавів. Встановлено, що жароміцний сплав на нікелевій основі ЕП741п, виготовлений на ДП “УкрНДІспецсталь”, може бути застосований в адитивних технологіях.


АДИТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МІКРОСТРУКТУРА, МОРФОЛОГІЯ, ПЛИННІСТЬ ПОРОШКУ, ПОРОШОК ЖАРОМІЦНОГО МАТЕРІАЛУ НА НІКЕЛЕВІЙ ОСНОВІ