ДІЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛЕГОВАНОЇ СТРОНЦІЄМ КЕРАМІКИ СКЛАДУ Na0,5Bi0,5TiO3–Ba(1–x)SrxTi0,995Zr0,005O3, ОТРИМАНОЇ ТВЕРДОФАЗНИМ СИН-ТЕЗОМ З ПОРОШКIВ, ПІДГОТОВЛЕНИХ ВОЛОГИМ МЕТОДОМ

Хайянь Чeн,
 
Айчжeнь Сун,
 
Мяо Лян,
 
Цзялi Лi,
 
Жуйцзе Дуань,
 
Сяньлiн Ван,
 
Чунься Чжао,
 
Цзiн Ван
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2489

Анотація

Нову діелектричну композитну кераміку Na0,5Bi0,5TiO3–Ba(1–x)SrxTi0,995Zr0,005O3 (NBT–BSTZ) (x = 0,05; 0,1; 0,2; 0,3) отримано твердофазним синтезом з порошків, підготовлених вологим методом. Детально вивчено вплив вмісту стронцію на фазову структуру та електричні властивості. Рентгенівський фазовий аналіз показав, що композити складаються з тетрагонального перовскіта. Зі збільшенням вмісту стронцію керамічні конденсатори демонструють більшу діелектричну сталу, кращу температурну стабільність и більш низькі діелектричні втрати. Керамика з x = 0,3 має більшу діелектричну сталу (εr) — 2522. Температурний коефіцієнт ємності NBT–BSTZ змінюється від –39% до 36% у діапазоні температур 0–200 °C. Діелектричні втрати ємності — нижчі 0,07, а вміст стронцію складає 0,3 у всьому діапазоні температур. Результати свідчать, що легування стронцієм є ефективним методом контролю температурної стабільності й діелектричних втрат діелектричної кераміки NBT–BSTZ.


ДІЕЛЕКТРИЧНИЙ МАТЕРІАЛ, ДІЕЛЕКТРИЧНІ ВТРАТИ, КЕРАМІКА