Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ФАЗОВI РIВНОВАГИ В АЛЮМIНIЄВОМУ КУТI СИСТЕМИ Al–Ti–Pt

Заїкiна О.В., Хоружа В.Г., Корнієнко К.Є., Великанова Т.Я.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/2491

Комплексом методів фізико-хімічного аналізу досліджено фазові рівноваги в алюмінієвому куті системи Al–Ti–Pt при субсолідусних температурах та при кристалізації сплавів. Вперше встановлено, що потрійна сполука τ1-фаза (структурний тип AuCu3) утворюється за перитектичною реакцією L + <Ti2Al5> + <TiAl> ⇄ τ1 при температурі 1405 °С. На поверхні солідуса у дослідженій області складів при температурах 1405, 1310, 1275, 1060, 925, 820 і 660 °С існують сім ізотермічних площин, які є складовими нонваріантних чотирифазних рівноваг за участю рідини, трьом з яких властивий перитектичний характер, решті — перехідний.


ІЗОТЕРМІЧНА ПЛОЩИНА, КРИСТАЛІЗАЦІЯ, НОНВАРІАНТНА РІВНОВАГА, ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСА, ПОТРІЙНА СПОЛУКА, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018 , #01/02 , C.144-158


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн