Конференції

ДОСЛIДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛА ВУГЛЕЦЮ ТА СЕРЕДОВИЩА В ПРОЦЕСI ВІДНОВЛЕННЯ–КАРБIДIЗАЦIЇ КОМПОЗИЦIЙНИХ ПОРОШКIВ WC–Co, СИ-НТЕЗОВАНИХ МЕТОДОМ РОЗПИЛЮВАЛЬНОГО СУШIННЯ I ТЕРМОХIМIЧНОЇ КОНВЕРСIЇ ПРЕКУРСОРА

Чжунхуа Ван,
 
Генфен Шан,
 
Цзянь Люй,
 
Цзяньгао Ян,
 
Хан Ван
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2501

Анотація

Синтезовано ультрадисперсні композиційні порошки WC–Co із застосуванням методу розпилювального сушіння і термохімічної конверсії прекурсора. Досліджено вплив джерела вуглецю (органічний вуглець або сажа) та середовища (Н2 або N2) на фазовий склад, розподіл частинок за розмірами, морфологію композитних порошків та вміст вуглецю в них (загальний і вміст вільного вуглецю). Для дослідження використано методи рентгенівського аналізу, сканівної електронної мікроскопії, аналізатор розміру часток, а також інфрачервоний аналізатор вуглецю та сірки. Результати показали, що вико-ристання органічного вуглецю або сажі, а також середовищ Н2 і N2 має свої і переваги, і недоліки. Отже, джерело вуглецю і середовище можуть бути підібрані відповідно до призначення композитних порошків: виготовлення твердих сплавів або термічне напилення.


ВІДНОВЛЕННЯ–КАРБІДІЗАЦІЯ, ДЖЕРЕЛО ВУГЛЕЦЮ, КОМПОЗИТНІ ПОРОШКИ WC–CO, МЕТОД РОЗПИЛЮВАЛЬНОГО СУШІННЯ І ТЕРМОХІМІЧНОЇ КОНВЕРСІЇ ПРЕКУРСОРА, СЕРЕДОВИЩЕ