Конференції

ПРЕСУВАННЯ ДОВГОМIРНИХ ЗАГОТОВОК IЗ ПОРОШКУ ГIДРИДУ ТИТАНУ

А.В.Мініцький,
 
П.I.Лобода
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2502

Анотація

Досліджено пресування порошку гідриду титану в змащеній тваринним жиром прес-формі для отримання брикетів із H/d ≈ 4/1, а також допресовку цих брикетів із нанесеним на них комбінованим мастилом, що відділяє брикет від прес-форми. Встановлено, що тиск виштовхування брикетів при допресовці на порядок нижчий, ніж при пресуванні порошку в змащеній прес-формі, що свідчить про радикальне зниження зовнішнього контактного тертя при допресовці. Випробувано пресування порошку гідриду титану, змішаного з водорозчинним органічним мастилом.


ГІДРИД ТИТАНУ, ДОВГОМІРНІ ПРЕСОВКИ, ДОПРЕСОВКА, МАСТИЛО, ПОРИСТІСТЬ, ПРЕСУВАННЯ