ВИВЧЕННЯ МІКРОСТРУКТУРИ I МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БАГАТОШАРОВОГО КОМПОЗИТУ Al5052–Cu, ОТРИМАНОГО МЕТОДОМ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО РУЛОННОГО З'ЄДНАННЯ

Д.Рахматабаді,
 
М.Тайебi,
 
Р.Хашемі,
 
Г.Фараджі
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2503

Анотація

Багатошаровий композит Al5052–Cu отримано методом накопичувального рулонного з'єднання. Мікроструктура і механічні властивості отриманого композиту досліджені методами оптичної мікроскопії, растрової електронної мікроскопії, випробуваннями на розтягування, а також вимірами мікротвердості. Результати показали, що товщина мідних шарів вихідного зразка (1000 мкм) знижується до ~7 мкм після п'ятого циклу накопичувального рулонного з’єднання, а товщина алюмінієвого шару збільшується. Встановлено, що зі збільшенням кількості циклів накопичувального рулонного з’єднання мікротвердість алюмінієвих і мідних шарів значно збільшується. Міцність на розтяг шаруватого матеріалу постійно збільшується і досягає максимального значення 566,5 МПа. Висока міцність, що становить 566,5 МПа, і пластичність, яка досягає 9,61%, перевищують максимальні значення, відомі з літератури (на ~47 і ~21% відпо-відно). Дослідження поверхонь руйнування при розтягуванні показало, що збільшення кількості циклів змінює механізм руйнування на пластичний зсув.


AL–CU, БАГАТОШАРОВИЙ КОМПОЗИТ AL5052–CU, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, МІКРОСТРУКТУРА, ФРАКТОГРАФІЯ