ВПЛИВ IСКРОВОГО ПЛАЗМОВОГО СПIКАННЯ НА СТРУКТУРУ ТА МIЦНIСТЬ ПОРИСТОГО НIКЕЛЯ НА СТИСК

Вэй Фэн,
 
Цинюань Ван,
 
Цинцюань Кун,
 
Ченхуа Сунь,
 
Сяодун Чжу
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2504

Анотація

Вивчено вплив температури і часу іскрового плазмового спікання (SPS) нікелевого порошку на структуру отриманих зразків пористого нікелю, оцінена їх механічна міцність на стиск. За результатами експериментів встановлено, що іск-рове плазмове спікання при температурі при 480 °С з витримкою протягом 4 хвилин дозволяє отримати зразки пористістю 78,8%, що мають якісну структуру і міцність на стиск, що перевищує 1 МПа.


ІСКРОВЕ ПЛАЗМОВЕ СПІКАННЯ, МІЦНІСТЬ НА СТИСК, ПОРИСТИЙ НІКЕЛЬ, СТРУКТУРА