Конференції

СТРУКТУРА, ФIЗИКО-МЕХАНIЧНI ТА ТРИБОТЕХНIЧНI ВЛАСТИВОСТI ПОРОШКОВИХ МАТЕРIАЛIВ ЗАЛIЗО–ВИСОКОВУГЛЕЦЕВИЙ ФЕРОХРОМ, ЛЕГОВАНИХ ДОБАВКАМИ Ni3B

В.А.Маслюк,
 
Е.С.Караїмчук,
 
М.І.Підопригора,
  
Я.А.Ситник
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2506

Анотація

Досліджено умови виготовлення, фізико-механічні та триботехнічні властивості матеріалів залізо–високовуглецевий ферохром ФХ800, легованих добавками Ni3B. Показано, що добавки бориду нікелю забезпечують формування багатофазної, мікрогетерогенної структури матрично-наповненого типу, що складається з хромової сталі та твердих включень складних хромо-залізних карбідів типу Ме7С3 і Ме23С6. Встановлено, що збільшення вмісту легуючої добавки від 3,5 до 7,0% (мас.), внаслідок утворення складних карбідів і карбоборідів Fe–Cr, знижує твердість, межу міцності на вигин та підвищує стійкість базового матеріалу проти абразивного зношування від 5,0 до 12,2 км/мм. Визначено, що перспективними складами, які поєднують прийнятні фізико-механічні властивості та підвищену стійкість проти абразивного зношування, є матеріали на основі Fe–35% ФХ800, що містять 5–7% (мас.) Ni3B.


БОРИД НІКЕЛЮ, ЗАЛІЗО, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, КОМПОЗИТ, ПОРОШКОВІ МАТЕРІАЛИ, СПІКАННЯ, ТВЕРДІСТЬ