МIКРОСТРУКТУРНI ТА МЕХАНIЧНI ВЛАСТИВОСТI НИЗЬКОЛЕГОВАНОЇ СТАЛI ПIД ВПЛИВОМ ТЕМПЕРАТУРНИХ ЗМIН

Цзин Цзин,
 
Ма Ян
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2509

Анотація

Проведено теоретичне дослідження мікроструктурних і механічних властивостей низьколегованої сталі під впливом температурних змін. Зокрема, розглянуто вплив мікроструктури, фазових фракцій, локального складу окремих фаз та їх розмірів на мікромеханічну поведінку. На підставі цих ефектів прийнято мікро-макроскопічну модель для опису поведінки цієї стали при затвердінні та руйнуванні в деяких режимах термообробки. Продемонстровано, що таку модель можна застосовувати для передбачення ходу кривих течії в різних міжкритичних інтервалах температур. Результати подальшого моделювання показали, що високе напруження зосереджено в мартенситах, а поява поперечних смуг значно залежить від мікроструктури фаз. До того ж виявлено, що моделювання кривих залежності “істинна напруга–істинна деформація” у макромасштабі достатньо для прогнозування характеру пошкоджень у різних сталях.


ДВОФАЗНА СТАЛЬ, МАКРОСКОПІЧНА МОДЕЛЬ, СТАЛЬ, ТЕРМООБРОБКА