Конференції

ОДЕРЖАННЯ КОМПОЗИТУ B4C–ТіB2 З IЗОТРОПНОЮ ЕВТЕКТИЧНОЮ МIКРОСТРУКТУРОЮ ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТI

I.О.Гусарова,
 
О.М.Потапов,
 
Є.В.Солодкий,
 
Ю.I.Богомол
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2511

Анотація

Методом безтигельної зонної плавки неспечених порошкових пресовок одержано спрямовано армовані евтектичні сплави системи B4C–ТіB2. Досліджено їхні механічні властивості в широкому інтервалі температур (25–1600 °С). Показано, що високотемпературна міцність армованого композиту B4C–ТіB2 майже не змінюється зі зростанням температури і сягає значень близько 200 МПа при 1600 °С. Методом механічного подрібнення та наступного електророзрядного спікання отримано армовані композити B4C–ТіB2 з евтектичною ізотропною мікроструктурою. Вивчено мікроструктуру зразків об’ємно-армованої кераміки. Встановлено, що розроблена кераміка відповідає вимогам, які висуваються до матеріалів жаростійких жароміцних конструкцій багаторазових гіперзвукових літальних апаратів.


БАГАТОРАЗОВІ ГІПЕРЗВУКОВІ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ, ЕВТЕКТИЧНІ СПЛАВИ, КЕРАМІКА, КОМПОЗИТ, МІКРОСТРУКТУРА