ВПЛИВ СПІКАННЯ НА МІКРОСТРУКТУРУ, ТВЕРДІСТЬ ТА ТРИБОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРОШКОВИХ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМИ АЛЮМІНІЙ–ГРАФЕНОВІ НАНОПЛАСТИНКИ

У.Чавдар,
 
О.Аккурт
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2528

Анотація

Вивчено вплив добавки графену на властивості нанокомпозитів на основі алюмінию. Порошки алюмінію та графенових нанопластинок (ГНП) змішували у різних співвідношеннях протягом 2 год зі швидкістю 35 об/хв у змішувачі типу V для отримання гомогенного об’ємного розподілу графену й спікали традиційним методом. Суміші нанокомпозитних порошків формували методом холодного ізостатичного пресування (ХІП) під тиском 400 МПа. Спікання проводили за температури 620 °С протягом 1 год в середовищі аргону. Оцінено густину нанокомпозитів, шорскість їхньої поверхні, втрати маси та твердість за Віккерсом. Нанокомпозити вивчено за допомогою методів сканувальної електронної мікроскопії, енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії та рентгенівського фазового аналізу. Встановлено, що оптимальною є добавка ГНП у кількості 8% (мас.).


АЛЮМІНІЙ, ГРАФЕН, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ, СПІКАННЯ, ХОЛОДНЕ ІЗОСТАТИЧНЕ ПРЕСУВАННЯ