МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ Gd2Zr2O7 ДЛЯ ТЕРМОБАР’ЄРНИХ ПОКРИТТІВ

     
М.С.Глабай,
 
О.Б.Милосердов
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2533

Анотація

Показано, що цирконати рідкісноземельних елементів зі структурою типу пірохлору, як клас кераміки з низькою теплопровідністю, є одними з найбільш перспективних матеріалів для керамічного шару термобар’єрних покриттів (ТБП) газотурбінних двигунів з робочою температурою понад 1200 °C. Представлено огляд досліджень по розробці верхнього шару ТБП на основі Gd2Zr2O7. Особливості мікроструктурного проектування цих матеріалів обумовлені діаграмою стану системи ZrO2–Gd2O3–Al2O3. Описано способи підвищення в’язкості руйнування матеріалів на основі Gd2Zr2O7 і подолання взаємодії Gd2Zr2O7 з Al2O3, що утворюється при експлуатації ТБП. Розглянуто особливості багатошарових і функціонально-градієнтних покриттів. Показано, що комплексне вдосконалення складу, архітектури та методів нанесення покриттів забезпечує властивості, необхідні для тривалої експлуатації ТБП на основі Gd2Zr2O7.


GD2ZR2O7, БАГАТОШАРОВІ ПОКРИТТЯ, ДІОКСИД ЦИРКОНІЮ, КОМПЛЕКСНЕ ЛЕГУВАННЯ, ПІРОХЛОРИ, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН НА ОСНОВІ ZRO2, ТЕРМОБАР'ЄРНІ ПОКРИТТЯ, ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГРАДІЄНТНІ ПОКРИТТЯ