Конференції

ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРОІСКРОВОГО ПОКРИТТЯ, МОДИФІКОВАНОГО ЛАЗЕРНИМ ПРОМЕНЕМ

Н.Радек,
 
М.Сцендо,
 
І.Плішка,
 
O.Параска
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2534

Анотація

Досліджено вплив лазерної обробки на мікроструктуру, рентгенівську дифракцію, мікротвердість, поверхневу геометричну структуру, корозійну стійкість, адгезійні та трибологічні властивості покриттів, осаджених на вуглецеву сталь C45 електроіскровим методом. Електроди WC–Cu виготовлено методом порошкової металургії. Випробування показали, що оброблені лазером електроіскрові покриття WC–Cu мають вищу корозійну стійкість, адгезію, стійкість до ударів та поліпшену геометричну структуру поверхні, що є результатом зменшення мікротвердості. Процес лазерної обробки зумовлює гомогенізацію хімічного складу, упорядкування структури, сплавлення мікротріщин та пор електроіскрового покриття. Лазерне електроіскрове покриття може засто-совуватися у парі тертя ковзанням та в якості захисного шару.


ВЛАСТИВОСТІ, ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ОСАДЖЕННЯ, ЛАЗЕРНА ОБРОБКА, ПОКРИТТЯ, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ