Конференції

ТЕРТЯ Й АДГЕЗИВНИЙ ЗНОС ПОРОШКОВОГО ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ Ni–WC–Co, ОТРИМАНОГО ВИСОКОШВИДКІСНИМ ГАЗОПОЛУМ’ЯНИМ НАПИЛЕННЯМ

Сушил Кумар,
 
Шаши Пракаш Двіведі,
 
Сатпал Шарма
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2536

Анотація

Нікелеві сплави широко застосовуються для підвищення зносостійкості різних промислових об’єктів, що працють в нормальних та жорстких умовах. Добавки рідкісноземельних елементів до цих сплавів ще більше поліпшують механічні і трибологічні властивості покриттів. В даній роботі порошок МЕС 86 (NiCrBSi/(WC–Co) = 65/35), який застосовують у промисловості, модифікували добавками La2O3 в оптимальній кількості 0,4% (мас.). Покриття наносили методом високошвидкісного газополум’яного напилення. Добавки рідкісноземельних еле-ментів сприяють формуванню більш дрібної мікроструктури і підвищують мікротвердість покриття (приблизно на 22%). Зносостійкість при терті ковзанням покриття з добавкою La2O3, вища ніж у покриття без добавки, в середньому на 14%. Крім того, добавка La2O3 в покритті знижує його коефіцієнт тертя приблизно на 18% порівняно з покриттям без добавки рідкісноземельного елемента.


АДГЕЗИВНИЙ ЗНОС, ВИПРОБУВАННЯ ЗА СХЕМОЮ ПАЛЕЦЬ–ДИСК, ВИСОКОШВИДКІСНЕ ГАЗОПОЛУМЕНЕВЕ НАПИЛЕННЯ, МІКРОСТРУКТУРА, НІКЕЛЕВИЙ СПЛАВ, ТВЕРДІСТЬ