Конференції

КАЛОРИМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНТАЛЬПІЇ ЗМІШУВАННЯ РІДКИХ СПЛАВІВ Cu–Hf–Ti

П.Г.Агравал,
 
М.А.Турчанiн,
 
А.А.Водоп’янова,
 
Л.О.Древаль
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2538

Анотація

Парціальні ентальпії змішування титану і гафнію в рідких сплавах Cu–Hf–Ti були вивчені з використанням високотемпературного ізоперіболічного калориметру уздовж перерізів xCu/xHf = 3 (xTi = 0–0,25) і xCu/xTi = 3 (xHf = 0–0,5) при температурі 1873 К. Парціальна ентальпія змішування переохолодженого рідкого титану в рідкому сплаві Cu–Hf при безкінечному розчиненні становить 2,0 ± 1,5 кДж/моль. Парціальна ентальпія змішування переохолодженого рідкого гафнію в рідкому сплаві Cu–Ti при безкінечному розчиненні становить –43,0 ± 4,5 кДж/моль. Інтегральні ентальпії змішування компонентів уздовж досліджених розрізів розраховані шляхом інтегрування рівняння Гіббса-Дюгема. Значення інтегральної ентальпії змішування у вивченій області складів є від’ємними. Порівняння наших експериментальних даних з результатами розрахунків з використанням моделі Мієдеми показує, що прогноз цієї моделі для функції ΔmixH має прийматися до розгляду з обережністю.


АМОРФОУТВОРЮЮЧІ МЕТАЛЕВІ РІДКІ СПЛАВИ, ЕНТАЛЬПІЯ ЗМІШУВАННЯ, КАЛОРИМЕТРІЯ, СПЛАВИ МІДІ, ТИТАНУ І ГАФНІЮ, ТЕРМОДИНАМІКА