Конференції

ФІЗИКО-ХІМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ У БІОЛОГІЧНИХ СЕРЕДОВИЩАХ КОМПОЗИЦІЙНИХ СИСТЕМ ГІДРОКСИАПАТИТ–НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИЙ ПОЛІЕТИЛЕНГЛІКОЛЬ 400

   
Н.В.Каплуненко,
 
А.В.Мініцький,
 
І.В.Уварова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2539

Анотація

Досліджено фізико-хімічну стабільність композиційної системи на основі гідроксиапатиту (ГАП) із вмістом поліетиленгліколю (ПЕГ, молекулярна маса 400) 10, 25 та 50% у різних фізіологічних розчинах. Доведено, що в результаті взаємодії композиційних систем ГАП + ПЕГ 400 із фізіологічними розчинами кількість Са у фільтраті змінюється залежно від вмісту ПЕГ у порошку та сольового складу реакційного середовища. Показано, що в розчинах Рінгера та Рінгера–Локка, які мають хімічний склад, близький до тканинної рідини живого організму, інтенсивність вивільнення кальцію майже вдвічі вища, ніж у 0,9%-му розчині NaCl. Методами хімічного аналізу доведено, що саме композиційна система ГАП + 10% ПЕГ 400 вступає у взаємодію з фізіологічними розчинами, і, отже, стає можливим кальцієвий обмін між досліджуваним матеріалом і тканинною рідиною. Методами інфрачервоної спектроскопії показано, що присутність поліетиленгліколю у системі ГАП + 10% ПЕГ протягом 120 год взаємодії з біологічними середовищами живого організму сприятиме кращому відновленню нервових імпульсів при лікуванні кісткових дефектів. Встановлено, що композиційна система ГАП + 10% ПЕГ 400 може бути рекомендована для подальших досліджень переспектив її використання при розробці новітніх композиційних матеріалів у галузі реабілітаційної ортопедії.


ВЗАЄМОДІЯ, ГІДРОКСИАПАТИТ, ІНФРАЧЕРВОНА СПЕКТРОСКОПІЯ, КАЛЬЦІЙ, ПОЛІЕТИЛЕНГЛІКОЛЬ, ФІЗІОЛОГІЧНИЙ РОЗЧИН