КОРЕКТНІСТЬ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ МІКРОСТРУКТУРИ ФРАКТОГРАФІЧНИХ ПОВЕРХОНЬ ЗА ДАНИМИ ЦИФРОВОЇ РЕМ-ФОТОГРАММЕТРІЇ

В.М.Мельник,
 
В.Д.Рудь,
 
Ю.А.Мельник
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2540

Анотація

Розглянуто методику фрактального аналізу фрактографічних поверхонь на основі цифрової обробки зображень з растрового електронного мікроскопу (РЕМ). Запропоновано математичний апарат цифрової фотограмметрії, зокрема у стереологічному або стереометричному варіантах; втілено математичний формалізм обробки таких зображень. Проаналізовано коректність фрактальності РЕМ-зображень


РАСТРОВА ЕЛЕКТРОННА МІКРОСКОПІЯ (РЕМ), РЕМ-ЗОБРАЖЕННЯ, ФРАКТАЛЬНА РОЗМІРНІСТЬ, ЦИФРОВА ФОТОГРАММЕТРІЯ