Конференції

МІКРОСТРУКТУРА ТА ФАЗОВИЙ СКЛАД СПЛАВУ Ni50Mn40Sn10 З ЕФЕКТОМ ПАМʼЯТІ ФОРМИ

Д.Саїні,
 
С.Сінг,
 
М.К.Банержі,
 
К.Сахдев
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2541

Анотація

Mетодом дугової плавки виготовлено трикомпонентний сплав Гейслера складу Ni50Mn40Sn10 з високою температурою мартенситного перетворення. Кристалічну структуру отриманого сплаву вивчено методом рентгенофазового аналізу. Мікроструктура зразка, спеченого при 950 °C протягом 72 год з наступним загартуванням у крижаній воді, є голчастою, подібною до мартенситної. Аналіз складу виконано із застосуванням енергодисперсійної спектроскопії. Результати диференціальної скануючої калориметрії показали, що при охолодженні сплав зазнає мартенситного перетворення при 190 °C. Крива намагнічування дозволяє припустити, що мартенситна фаза є парамагнітною при кімнатній температурі. Сплав Ni50Mn40Sn10 з ефектом памʼяті форми є перспективним для застосування при високих температурах. Експериментальні дані цього дослідження можуть бути корисними при створенні безгалієвих високотемпературних сплавів з ефектом памʼяті форми.


ДУГОВА ПЛАВКА, МАРТЕНСИТНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ, СПЛАВ ГЕЙСЛЕРА, СПЛАВИ З ЕФЕКТОМ ПАМ’ЯТІ ФОРМИ