Конференції

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ І ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В СПЛАВАХ СИСТЕМ La—Sn, La—Ni—Sn

 
П.П.Левченко,
 
К.Ю.Пастушенко,
 
А.С.Козорезов,
 
В.Г.Кудін
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #50
http://www.materials.kiev.ua/article/2553

Анотація

Методом калориметрії і за моделлю ідеальних асоційованих розчинів визначено термодинамічні властивості сплавів систем La—Sn, La—Ni—Sn за 1600—1800 К в інтервалі складів 0 ≤ хSn ≤ 0,2 і по трьох променевих перерізах відповідно. Встановлено, що мінімальне значення ентальпії змішування розплавів системи La—Sn складає 50,5 кДж/моль при хSn = 0,54, а активності компонентів виявляють помірні негативні відхилення від ідеальних розчинів. Експериментально визначені і розраховані за моделлю Редліха— Кістера ентальпії змішування розплавів La—Ni—Sn узгоджуються між собою, а мінімум ентальпії змішування припадає на подвійну систему La—Sn. 


LA, NI, SN, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ