Адгезія розплавів і пайка матеріалів

№ 50 2017 рік

Зміст


Розділ I. ПОВЕРХНЕВІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВІВ І ТВЕРДИХ ТІЛ, ЗМОЧУВАННЯ, АДГЕЗІЯ
†Ю.В.Найдіч, В.В.Полуянська, Т.В.Сидоренко
ОСОБЛИВОСТІ АДГЕЗІЙНО- КАПІЛЯРНИХ ПРОЦЕСІВ У ВАКУУМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ДЛЯ СИСТЕМ SnO2— МЕТАЛІЧНИЙ РОЗПЛАВ
3
В.П.Красовський, І.І.Габ, Т.В.Стецюк, Н.О.Красовська
ЗМОЧУВАННЯ КВАРЦОВОГО СКЛА ЛЕГКОПЛАВКИМИ ПРИПІЙНИМИ РОЗПЛАВАМИ
18
М.Ф.Григоренко, Є.П.Черніговцев, †Ю.В.Найдіч
МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМИ ПОВЕРХНІ РІДИНИ ТА КАПІЛЯРНО- ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ У РІДИНАХ ЗА УМОВ РІЗНИХ ВЕЛИЧИН ГРАВІТАЦІЙНОЇ ДІЇ
28
В.П.Красовський, Н.О.Красовська, †Ю.В.Найдіч
ЗМОЧУВАННЯ РІЗНИХ МАТЕРІАЛІВ РОЗПЛАВАМИ ХЛОРИДУ СРІБЛА
38

Розділ II. КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ ТВЕРДИХ ТІЛ НА МЕЖІ З ТВЕРДИМИ І РІДКИМИ ФАЗАМИ
К.Ю.Пастушенко, М.І.Іванов, В.С.Судавцова, М.О.Шевченко
ВЗАЄМОДІЯ У РОЗПЛАВАХ СИСТЕМ 3d-Me—Sb
44
†Ю.В.Найдіч, І.І.Габ, Т.В.Стецюк, Б.Д.Костюк, С.І.Мартинюк
ВПЛИВ ВІДПАЛУ НА ДИСПЕРГУВАННЯ МОЛІБДЕНОВИХ НАНОПЛІВОК, НАНЕСЕНИХ НА НЕОКСИДНІ НЕМЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ
57
В.В.Малишев, І.І.Габ, Д.Б.Шахнін, Ускова Н.Н. , Устундаг З. 
ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ ПОКРИТТІВ КАРБІДІВ МОЛІБДЕНУ І ВОЛЬФРАМУ З ІОННИХ РОЗПЛАВІВ І ЇХ ФІЗИКО - ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
73
В.С.Судавцова, П.П.Левченко, К.Ю.Пастушенко, А.С.Козорезов, В.Г.Кудін
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ І ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В СПЛАВАХ СИСТЕМ La—Sn, La—Ni—Sn
83

Розділ III. ПАЙКА. АДГЕЗІЙНІ ПОКРИТТЯ. АДГЕЗІЙНІ ЯВИЩА В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ОТРИМАННЯ МАТЕРІАЛІВ
†Ю.В.Найдіч, О.П.Уманський, М.П.Бродніковський, Кулаков А.С. , О.А.Рокицька
ВПЛИВ НАПОВНЮВАЧА З ПОРОШКІВ УЛЬТРАДИСПЕРСНИХ АЛМАЗІВ МАРКИ АСМ 1/0   І МОЛІБДЕНУ У В’ЯЗЦІ ТРУБЧАСТИХ СВЕРДЕЛ НА ЇХ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ПРИ ОБРОБЦІ ДЕЯКИХ НЕМЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ
94
О.В.Дуров
КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ МЕТАЛІВ З ДІОКСИДОМ ТИТАНУ. ОГЛЯД.
105