КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ МЕТАЛІВ З ДІОКСИДОМ ТИТАНУ. ОГЛЯД.

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #50
http://www.materials.kiev.ua/article/2555

Анотація

Хоча поверхневі властивості різних матеріалів на основі діоксиду титану, зокрема взаємодія TiO2 з металами, вивчені менше, ніж для інших оксидів, накопичений досить великий фактичний і теоретичний матеріал щодо процесів, що відбуваються в системах метал—TiO2. Представлений огляд даних досліджень.


ДІОКСИД ТИТАНУ, ПОВЕРХНЕВА ВЗАЄМОДІЯ З МЕТАЛОМ