МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЕКТУВАННЯ І ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИСОКОМІЦНИХ ВУГЛЕПЛАСТИКІВ

Е.В.Шилина,
 
С.А.Шилин,
 
К.В.Козис
 

Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #9
http://www.materials.kiev.ua/article/2571

Анотація

Стаття присвячена дослідженню реально одержуваних фізико-механічних властивостей односпрямованого вуглепластику, виготовлюваного методом «мокрої» намотки для трьох видів вуглецевих волокон. Отримані результати можуть бути використані для прогнозування властивостей мотаних вуглепластикових конструкцій на основі досліджених волокон.


ВУГЛЕЦЕВЕ ВОЛОКНО, КІЛЬЦЕВИЙ ЗРАЗОК, МІКРОПЛАСТИК, ПОЛІМЕРНИЙ КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ