Конференції

СТІЙКІСТЬ В РОЗПЛАВАХ БІОІНЕРТНИХ СПЛАВІВ КОМПЛЕКСНО-МОДИФІКОВАНОЇ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ КОРУНДУ

В.В.Лашнева,
 
І.І.Максюта,
 
Ю.Г.Квасницька,
 
Е.В.Міхнян,
 
В.Г.Єфімова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #9
http://www.materials.kiev.ua/article/2573

Анотація

У статті розглянуто результати випробувань комплексно-модифікованої кераміки на основі корунду в розплавах біоінертних сплавів за спеціальною методикою стійкості до корозійно-ерозійного руйнування розробленої авторами. Показано, що комплексне модифікування підвищує, порівняно з матеріалами зі стандартними складами, стійкість розробленого матеріалу до руйнування.


БІОІНЕРТНІ СПЛАВИ, ВОГНЕТРИВКІ СУМІШІ, КЕРАМІКА, КОРУНД, ЛИТІ КОНСТРУКЦІЇ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, МОДИФІКАТОРИ, ФОРМА