ПРО ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ У ВИСОКОВУГЛЕЦЕВОМУ БУНТОВОМ ПРОКАТІ

Е.В.Парусов,
 
А.Б.Сичков,
 
І.Н.Чуйко,
 
Л.В.Сагура
 

Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #9
http://www.materials.kiev.ua/article/2575

Анотація

На підставі проведених досліджень показано, що в умовах металургійних підприємств видається доцільним застосовувати режими деформаційно-термічної обробки високовуглецевого бунтового прокату за контрольованої температури виходу з чистового дротяного блоку, стадію водяного охолодження виключити, а температуру виткоутворення підтримувати на рівні не менше 1000 °С.

При розробці промислового режиму високотемпературної деформаційно-термічної обробки бунтового прокату в потоці дротяних станів також необхідно враховувати площу поперечного перерізу прокату (масштабний чинник), оскільки це дозволяє забезпечити високі якісні показники бунтового прокату з використанням тепла прокатного нагріву і підвищити його граничний ступінь деформованості на метизному переділі за рахунок формування рівномірної однорідної перлитної структури, здатної витримувати холодну пластичну деформацію з високими ступенями без проведення додаткової термічної обробки-патентування.


БУНТОВИЙ ПРОКАТ, ВИСОКОВУГЛЕЦЕВА СТАЛЬ, ДЕФОРМАЦІЙНО-ТЕРМІЧНА ОБРОБКА, СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ