Конференції

ВЛАСТИВОСТІ СПЕЧЕНИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ ГУБЧАСТИХ ПОРОШКІВ ТИТАНУ

В.В.Савіч
 

Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #9
http://www.materials.kiev.ua/article/2576

Анотація

На підставі аналізу літературних джерел і власних результатів досліджень визначено й рекомендовано методи регулювання параметрів пористої структури спечених пористих матеріалів із губчастих порошків титану: формування шихти з використанням пороутворювача, який вивітрюється при спіканні; використання шихти з суміші сферичних і губчастих частинок; формування з прикладанням тиску до насипки порошку через еластичну оболонку або облицювання пуансона.
Для регулювання параметрів мікро- і макроструктур рекомендовано хімічну або ж електрохімічну обробки спечених зразків та виробів, які дозволяють збільшити товщину оксидного шару на поверхнях пор і модифікувати текстуру цього шару аж до нанорозмірного рівня.


ГУБЧАСТИЙ ПОРОШОК, ЕЛЕКТРОХІМІЧНА МОДИФІКАЦIЯ, ПОРОВА СТРУКТУРА, ПОРОУТВОРЮВАЧ, СПЕЧЕНИЙ ПОРИСТИЙ МАТЕРІАЛ, ТИТАН