Конференції

Взаємодія в сплавах системи Sb—Eu

  
К.Ю.Пастушенко,
 
В.Г.Кудін,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #51
http://www.materials.kiev.ua/article/2589

Анотація

Методом калориметрії вперше визначено термохімічні властивості сплавів системи Sb— Eu за температури 1200 К в інтервалах складів 0 ≤ хSb ≤ 0,6 і 0,8 ≤ хSb ≤ 1,0. Встановлено, що мінімальне значення ентальпії змішування дорівнює –65,5 ± 0,5 кДж/моль за умови xSb = 0,5.


EU, SB, РОЗПЛАВИ, СПОЛУКИ, ТЕРМОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ