Конференції

ОСОБЛИВОСТІ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ КРИСТАЛІЧНИХ ТА КВАЗІКРИСТАЛІЧНИХ ФАЗ З РОЗПЛАВЛЕНИМИ МЕТАЛАМИ

О.В.Сухова,
 
Ю.В.Сироватко
 

Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #51
http://www.materials.kiev.ua/article/2590

Анотація

Проаналізовано процеси контактної взаємодії квазікристалічних та кристалічних фаз сплавів Al—Co—Cu і Al—Co—Ni з розплавами на основі міді або алюмінію. Меншу швидкість розчинення квазікристалічної декагональної фази в розплавах порівняно з кристалічними пояснено з урахуванням формалізму теорії сильно анізотропних кристалів. За допомогою моделі Дебая знайдено вирази для вільної енергії, ентропії, внутрішньої енергії та теплоємності квазікристалічної і кристалічної фаз. Менша розчинність квазікристалічної фази зумовлена зі зменшенням середньої геометричної частоти коливань її атомів, оскільки надлишкова енергія цієї фази розподіляється між більшою кількістю ступенів вільності.


КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ, КРИСТАЛІЧНА І КВАЗІКРИСТАЛІЧНА ФАЗИ, РОЗПЛАВЛЕНІ МЕТАЛИ, РОЗЧИНЕННЯ, ТЕПЛОЄМНІСТЬ