Конференції

КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ І ЗМОЧУВАННЯ ПОЛІКРИСТАЛІЧНОГО КРЕМНІЮ МЕТАЛЕВИМИ РОЗПЛАВАМИ

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #51
http://www.materials.kiev.ua/article/2595

Анотація

Методом лежачої краплі у вакуумі 2·10-3 Па в широкому інтервалі температур вивчено змочування та контактна взаємодія полікристалічного кремнію з металевими розплавами з метою розробки паяних з´єднань. Металеві розплави міді, срібла, нікелю, заліза, германію взаємодіють з твердим кремнім та змочують його поверхню. Розроблено режими та технологію паяння полікристалічного кремнію з металом.


ЗМОЧУВАННЯ, КОНТАКТНЕ ПЛАВЛЕННЯ, МЕТАЛИ, ПОЛІКРИСТАЛІЧНИЙ КРЕМНІЙ