Комп"ютерна імітація структури пір нанопористого вуглецю

 
О.О.Крикля
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2007, #09
http://www.materials.kiev.ua/article/26

Анотація

В роботі представлена комп"ютерна імітація структури пір нанопористого вуглецю, що задовольняє таким експериментальним фактам: розмір пір відповідає отриманому максимуму розподілу обсягу пір за розміром та питома площина поверхні пір відповідає експериментальній.