Конференції

АНАЛІЗ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ВИСОКОВОЛЬТНІЙ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНІЙ ОБРОБЦІ МЕТАЛЕВИХ ПОРОШКІВ

О.М.Сизоненко,
 
В.О.Трегуб,
 
Є.В.Ліпян,
 
А.С.Торпаков
 

Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #8
http://www.materials.kiev.ua/article/2600

Анотація

Методами фізичного моделювання та теоретичного аналізу досліджено фактори дії високовольтного електричного розряду (ВЕР) у дисперсній системі «порошок–гас» та їх вплив на дисперсність порошку Ti після обробки. Експериментально показано ефективність керування дисперсністю порошків при ВЕР-впливі за рахунок частоти посилання розрядів.


АМПЛІТУДА ХВИЛІ ТИСКУ, ВИСОКОВОЛЬТНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ РОЗРЯД, ПЛАЗМА, ПОРОШОК, СЕДИМЕНТАЦІЯ